2521

หนังสือเรียนหลักสูตรประถมศึกษา ปีพุทธศักราช 2521

หนังสือดีัที่น่าให้เด็กนักเรียนอ่านครับ ตอนผมเรียนก็ใช้หลักสูตรครับ คลาสสิค น่าติดตาม

(ปัจจุบันเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเยอะไม่รู้เพราะอะไร) ผมว่าถ้าให้เด็กอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นหนทางในการต่อยอดหาความรู้ต่อไปได้ หากเด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่มีทางที่เด็กจะหาความรู้ด้วยตนเองจากตำราที่ดี

เนื่องจากไฟล์มีขนาดโตครับทำให้โหลดนานหากเน็ตช้าจะน่าเบื่อครับ ลองโหลดลงในเครื่องแล้วเปิดอ่านจะดีกว่าครับเครดิตให้กับทางเครดิตให้กับทาง

  

http://pouloaun.blogspot.com/2009/08/blog-post.html Viagra 100mg

 

Additional information